מדעי החברה:

לימודי מדעי החברה בביה"ס נלמדים במסלול הכולל:
2 יח"ל – בסוציולוגיה || 2 יח"ל – בפסיכולוגיה ||
1 יח"ל – עבודת גמר בסוציולוגיה או בפסיכולוגיה בכיתה יב'

סוציולוגיה

כל אחד מאתנו מקבל מידי יום החלטות חשובות במישור האישי, אך הוא מחליט זאת במסגרת הזירה הרחבה יותר המכונה " חברה."
במאה ה 21- מתעצמת תחושת אי הודאות של האנשים בעטיים של השינויים המהירים המתחוללים סביבם בכלכלה, בפוליטיקה, בחינוך, בתקשורת וכדומה. לאור השינויים התכופים, הסוציולוגיה, שהיא עיסוק שיטתי בחקר החברה האנושית, זוכה לפופולאריות גוברת והולכת בקרב סטודנטים, היות והיא מסייעת לנו להבין את העולם הסובב אותנו על מורכבותו הרבה.

סוציולוגים אינם קוראי מחשבות או מגידי עתידות, אך יש בכוחם לתאר באורח אמין את חייהם של אנשים זרים להם ואפילו לנבא את העתיד (הסוציולוג משוניס, 1999).

מתכונת הלימודים

תכנית הלימודים בסוציולוגיה )בהיקף 2 יח"ל(, המבוססת על ארבעה נושאים עיקריים, תדגים את השפעתה של החברה על מעשיהם, מחשבותיהם ורגשותיהם של אנשים.
בכיתה י' יילמדו שני נושאים בהיקף של 1 יח"ל.
בכיתה יא' יילמדו שני נושאים נוספים בהיקף של 1 יח"ל.
בסוף יא' תתקיים בחינת בגרות פנימית/ חיצונית בהיקף של 2 יח"ל.
מקצוע הסוציולוגיה זוכה להדים חיוביים ביותר בזכות התכנים המעניינים, דרכי ההוראה וההערכה החלופיות ותרומתו להקניית כלים ומיומנויות הנדרשים מלומד עצמאי באלף השלישי.הוראת התכנית מתבססת בין השאר על דיונים, ניתוח מקרים, למידה עצמית, צפייה בסרטים ועבודה בקבוצות.

דרישת קדם והתאמה

התכנית מיועדת הן לתלמידים המעוניינים ללמוד מדעי החברה או הרוח באוניברסיטה והן לכלל התלמידים השואפים להרחיב אופקיהם ולרכוש מגוון מיומנויות מועילות. או כפי שניסח זאת הסוציולוג משוניס – לתלמידים השואפים "להבין את מקומם בחברת ההווה, ועוד יותר בעולם המחר".
התלמידים נדרשים להתמודד עם קריאת חומר מדעי,הבנתו ויכולת ליישמו. כמו כן נדרשת מהתלמידים יכולת ניסוח, עברית תקנית, יכולת תמצות והפרדה בין עיקר וטפל. תלמידים יוכלו להמשיך במקצוע סוציולוגיה בכיתה י״א בתנאי שלמדו אותו בכיתה י' וסיימו בציון שנתי 75 ומעלה.
על התלמידים הבוחרים בתכנית להיות מסוגלים להתמודד עם ספרות מדעית, לערוך מחקר באופן עצמאי (בהנחיית המורה) ולכתוב דו"ח מחקר מדעי.


פסיכולוגיה

אין בנמצא אדם שאינו עוסק בפרשנות פסיכולוגית אינטואיטיבית להתנהגותו ולהתנהגות אחרים.
אדם זה הוא הישות הניצבת במרכז עיסוקה של הפסיכולוגיה. התנהגותו, תגובותיו והסיבות להן, נבחנות לאור גורמים הקשורים באישיותו, תכונותיו והקשרים שלו עם סביבתו. לצורך הסבר תופעות שונות וניסוח כללים עושה הפסיכולוגיה שימוש בכלים מדעיים. באמצעותם היא מציגה תופעות אנושיות שונות, נוקבת בשמן ואף מנסה לנבא באילו תנאים התנהגויות אלה תחזורנה על עצמן. תכנית הלימודים בפסיכולוגיה מספקת "טעימות", המהוות בסיס ראשוני להכרות עם תחום דעת זה. נבחנות תופעות בחיי היום יום תוך מתן דגש לפיתוח רגישות חברתית וקבלת השונה בד בבד עם פיתוח חשיבה ביקורתית ומדעית.

מתכונת הלימודים

תכנית הלימודים בפסיכולוגיה ( בהיקף 2 יח"ל ) נלמדת בכיתה י״א, י״ב.
בכיתה י"ב התלמידים יכתבו עבודת גמר בהיקף שך 1 יח"ל.
תכנית הלימודים מבוססת על נושאים הנלמדים בקורס המבוא לפסיכולוגיה באוניברסיטה, מתמקדת בהבנת דפוסי התנהגות, תהליכים נפשיים וגורמי החשיבה האופייניים לבני אדם. במסגרת הלימודים עוסקים התלמידים בהבנת מושגים הקשורים להתנהגות האנושית.

הנושאים שיילמדו:
פסיכולוגיה כמדע, למידה, לחץ, אישיות (התיאוריות של פרויד, בנדורה ורוג'רס) פסיכולוגיה התפתחותית (התיאוריות של פרויד, אריקסון ופיאז'ה), עיבוד מידע חברתי, עמדות, דעות קדומות, השפעה חברתית.
בסוף יב' תתקיים בחינת בגרות חיצונית בהיקף של 2 יח"ל.

דוגמאות לשאלות שיידונו במסגרת לימודי המקצוע:

• מדוע יש אנשים שפוחדים ללכת לרופא שיניים?
• מדוע אדם שנעקץ ע"י דבורה פיתח פחד מכל החרקים המעופפים?
• מדוע תרגילי נשימה סיניים מסייעים להפחתת לחץ?
• מהי חרדת בחינות ומהן דרכי ההתמודדות נגדה?
• מדוע ילד שחונך בנוקשות להרגלי ניקיון, יהפוך להיות קמצן בבגרותו?
• מדוע תלמיד שלא עבר את הטסט טוען כי הבוחן רצה להכשיל אותו?
• מדוע בני נוער נוטים לחקות התנהגות "אלילי – נוער" (גם אם התנהגות הנלמדת עלולה להסב נזק
למתבגר לצמיתות: עישון, אלכוהול, סמים, התנהגות מינית פרועה)?
• מדוע חברות של מוצרי יוקרה נוטות לפרסם את מוצריהן בעזרת כוכבים מפורסמים?
• גל ועדי קיבלו ציון 80 בבחינה בפסיכולוגיה. מדוע גל פרצה בבכי ואילו עדי שמחה?
• האם צפייה באלימות בתכניות טלוויזיה מגבירה התנהגות אלימה בקרב ילדים?
• כיצד נרכשות עמדות כלפי קיום יחסי מין בגיל ההתבגרות?

מקצוע הפסיכולוגיה זוכה להדים חיוביים ביותר בזכות התכנים המעניינים, דרכי הוראה ותרומתו להקניית כלים ומיומנויות הנדרשים מלומד עצמאי באלף השלישי.
הוראת התכנית מתבססת בין השאר על דיונים, ניתוח מקרים, למידה עצמית, צפייה בסרטים ועבודה בקבוצות.