לימודי מדעי החברה בביה"ס נלמדים באחד משני מסלולים:

 

סוציולוגיה וכלכלה 
 אלו הם מקצועות הנלמדים יחד במסגרת 5 יח"ל במדעי החברה
הלימודים כוללים
2 יח"ל בסוציולוגיה
2 יח"ל בכלכלה
1 יח"ל – עבודת גמר בכלכלה בכיתה יב

סוציולוגיה ופסיכולוגיה –
אלו הם מקצועות הנלמדים יחד במסגרת 5 יח"ל במדעי החברה
2 יח"ל בסוציולוגיה
2 יח"ל בפסיכולוגיה
1 יח"ל – עבודת גמר בסוציולוגיה או בפסיכולוגיה בכיתה יב


סוציולוגיה

 

כללי
כל אחד מאתנו מקבל מידי יום החלטות חשובות במישור האישי, אך הוא מחליט זאת במסגרת הזירה הרחבה יותר המכונה " חברה."
במאה ה-21 מתעצמת תחושת אי הודאות של האנשים בעטיים של השינויים המהירים המתחוללים סביבם בכלכלה, בפוליטיקה, בחינוך, בתקשורת וכדומה. לאור השינויים התכופים, הסוציולוגיה, שהיא עיסוק שיטתי בחקר החברה האנושית, זוכה לפופולאריות גוברת והולכת בקרב סטודנטים, היות והיא מסייעת לנו להבין את העולם הסובב אותנו על מורכבותו הרבה. סוציולוגים אינם קוראי מחשבות או מגידי עתידות, אך יש בכוחם לתאר באורח אמין את חייהם של אנשים זרים להם ואפילו לנבא את העתיד (הסוציולוג משוניס,  1999)

מתכונת הלימודים
תכנית הלימודים בסוציולוגיה (בהיקף 2 יח"ל), המבוססת על ארבעה נושאים עיקריים, תדגים את השפעתה של  החברה על מעשיהם, מחשבותיהם ורגשותיהם של אנשים.
בכיתה י' יילמדו שני נושאים בהיקף של 1 יח"ל: תרבות וקבוצה.
בכיתה יא' יילמדו שני נושאים נוספים בהיקף של 1 יח"ל: משפחה וחיברות.
בסוף יא' תתקיים בחינה פנימית  בהיקף של 2 יח"ל.

מקצוע הסוציולוגיה זוכה להדים חיוביים ביותר בזכות התכנים המעניינים, דרכי ההוראה וההערכה החלופיות ותרומתו להקניית כלים ומיומנויות הנדרשים מלומד עצמאי באלף השלישי.הוראת התכנית מתבססת בין השאר על דיונים, ניתוח מקרים, למידה עצמית, צפייה בסרטים ועבודה בקבוצות.

דרישת קדם והתאמה
התכנית מיועדת הן לתלמידים המעוניינים ללמוד מדעי החברה או הרוח באוניברסיטה והן לכלל התלמידים השואפים להרחיב אופקיהם ולרכוש מגוון מיומנויות מועילות. או כפי שניסח זאת הסוציולוג משוניס – לתלמידים השואפים "להבין את מקומם בחברת ההווה, ועוד יותר בעולם המחר".

התלמידים נדרשים להתמודד עם קריאת חומר מדעי,הבנתו ויכולת ליישמו. כמו כן נדרשת מהתלמידים יכולת ניסוח, עברית תקנית, יכולת תמצות והפרדה בין עיקר וטפל. תלמידים יוכלו להמשיך במקצוע סוציולוגיה בכיתה יא' בתנאי שלמדו אותו בכיתה י' וסיימו בציון שנתי 75 ומעלה.

על התלמידים הבוחרים בתכנית להיות מסוגלים להתמודד עם ספרות מדעית, לערוך מחקר באופן עצמאי ( בהנחיית המורה) ולכתוב דו"ח מחקר מדעי.

 


כלכלה

 

כללי
המושגים אבטלה, אינפלציה, פיחות, מדד מחירים, תוצר לאומי, ריבית, קפיטליזם,סוציאל-דמוקרטיה ומושגים נוספים בתחום הכלכלה מופיעים בחיינו פעמים רבות, ואין אנו יודעים את משמעותם והשפעתם החברתית והכלכלית עלינו.
לימודי הכלכלה מקנים לתלמיד מידע והבנה במושגי היסוד ואת כלי הניתוח של התיאוריות הכלכלית.
באמצעות תיאוריות אלה לומד התלמיד לנתח בעיות אקטואליות במשק הישראלי ובמדיניות הכלכלית ולהתמודד בצורה טובה יותר עם חיי היום יום כבוגר נבון ומבין.
בחומר הלימוד נכללים מושגי יסוד, ביקוש והיצע, משקי הבית והפירמות, הממשלה, סוגי משטרים כלכליים, מסחר בינלאומי וביקוש מצרפי.

מתכונת הלימודים
תכנית הלימודים בכלכלה מהווה 2 יח"ל, הנלמדות לאורך שנתיים.
בכיתה י"ב התלמידים יכתבו עבודת גמר בהיקף של 1 יח"ל.
דרישות קדם: לפחות 4 יח"ל במתמטיקה.תלמידים יוכלו להמשיך ללמוד המקצוע בכיתה יב', בתנאי שלמדו אותו בכיתה יא' וסיימו בציון שנתי 75 ומעלה.