"ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה, אבל היא מתחרזת" (מארק טווין)

מחקר ההיסטוריה הוא נקודת המפגש של תחומים רבים: פוליטיקה, כלכלה, משטר, יחסים בינלאומיים,
תרבות, חברה, כמו גם עיסוק בשאלות פילוסופיות של מוסר ואתיקה.

לימודי ההיסטוריה הם המקום בו ההווה והעבר נפגשים.
הלימודים מאפשרים הרחבת אופקים, פיתוח חשיבה ביקורתית על החברה והמשטר, וידע כללי רב שילווה אתכם בכל תחום בו תבחרו לעסוק בחיים. הבנה של האתמול, ההווה, ואולי גם של המחר.

אם יש בכן ובכם סקרנות לגבי העבר, אם אתם ואתן רוצים להבין יותר טוב את ההווה, הצטרפו למגמת ההיסטוריה.

מבנה תוכנית הלימודים ותכניה:

• שתי יחידות לימוד נלמדות עם כיתת האם בכיתות י׳-י״א.
• היחידה השלישית נלמדת בכיתה י״א והיא יחידת חקר שבה הנושא משתנה בכל שנה.
• ביחידות הרביעית והחמישית נלמדים פרקים נבחרים מההיסטוריה של ארה״ב ומההיסטוריה של יפן המודרנית
ובסוף כיתה י״ב ניגשים התלמידים לבחינה חיצונית.