מקצוע התורה שבעל-פה נלמד בהיקף של 5 יח"ל.
לימודי התושבע"פ חושפים את התלמידים לעולם הטקסטים העומד בבסיס התרבות היהודית.

הלומדים מתמודדים עם שיטת חשיבה משפטית, מתוודעים לעולמם של חכמים, ורוכשים מיומנויות יסודיות בקריאת מקורות. יש בלימודים אלו כדי להרחיב את הדעת ואת הלב, ולפתוח צוהר לעולם שהוא בבחינת "שלנו" אך פעמים הרבה כה רחוק מאתנו.

מתכונת הלימודים

המקצוע נלמד בהיקף של 5 יח"ל. כל יחידה עוסקת בנושא אחר.
מבחן הבגרות מחולק לשלושה חלקים:
1 יח"ל (ציון פנימי בכיתה י')
+ 2 יח"ל בכתב (בכיתה יא'),
ו- 2 יח"ל בהערכה חלופית ובציון פנימי (בכיתה יב').

נושא היחידות השונות:
א . יחיד וחברה – היחידה עוסקת בערכו של היחיד ובמסכת היחסים שבין הפרט לחברה, המחוייבות וזיקות
הגומלין ביניהם בעניינים שונים כגון: רכוש, חיים, מחלוקות ועוד.
ב . משפט ויושר – היחידה מביאה דילמות משפטיות בהן קיים מתח בין הדין והחוק לבין היושר, כאשר
החוק הכללי לא תמיד משקף את מה שנראה צודק במקרה הפרטי. היחידה דנה בשאלה כיצד ניתן
לתקן את הדין במצבים מעין אלה.
ג . דברים שבינו לבינה – היחידה עוסקת בנושא הסדר היחסים המשפטיים שבין האיש לאישה, בקשר
שביניהם, בחובות שלהם האחד כלפי השני ובאופן ניתוק ההתקשרות הזוגית.
ד . החמישייה – מפגש עם חמש דמויות של חכמים מובילי שינוי ופורצי דרך, תוך עיסוק בשאלה מה הופך
אדם למנהיג.
ה . פנימיות וחיצוניות – על המתח והפער בין הפנים לחוץ, בין תוכו לברו.

דרישת קדם והתאמה

המקצוע נלמד כמקצוע חובה בכתה י' ויש בלימודים אלו כדי לתת לתלמידים מושג על התחום, התכנים ודרגת הקושי. המקצוע מתאים לכל מי שנפשו חפצה ללומדו מאחר והדרישה העיקרית היא מוטיבציה לדעת, להבין ולהצליח.