עמוד הבית > פרויקטים ומיזמים > עתודה מדעית טכנולוגית

השנה, תשע"ד, תמשיך לפעול בבית ספרנו, זו השנה השלישית ברציפות תכנית "עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית" – תכנית חדשנית שמטרתה ייצור מסלול מצוינות שש-שנתי המוביל לתעודת בגרות איכותית בתחומי המדע והטכנולוגיה וכוללת: 5 יחידות לימוד במתמטיקה, ובנוסף 5 יחידות לימוד בשני מקצועות ממדעי הטבע (פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב) .

עתודה מדעית בחט"ב:

התכנית בחט"ב מיועדת לתלמידים בעלי פוטנציאל הצטיינות בתחומים המדעיים-טכנולוגיים ומובילה אותם בסיוע מורים מצטיינים להישגים הגבוהים ביותר. התלמידים ייבחרו לתכנית על סמך בחינות ייעודיות שמטרתן איתור בעלי פוטנציאל ההצטיינות.
בחט"ב כוללת התכנית לימודי העשרה והעמקה במקצועות מתמטיקה, פיסיקה ומדעי המחשב וזאת מעבר לתכנית הלימודים הרגילה.

עתודה מדעית בחט"ע:

התוכנית בחט"ע מתמקדת בשתי מטרות עיקריות:

  • קרוב תלמידים אל מקצועות המדעים והטכנולוגיה והובלתם להיות מתווי הדרך. בתוכנית ישולבו תכנים ופרויקטים המעניקים השראה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה, תכנים המשלבים האתגרים ויצירתיות ומטפחים כישורי חיים, מנהיגות וערכים של שיתוף פעולה ומעורבות בקהילה.
  • חיזוק ותגבור תלמידים מצטיינים מתוך כוונה להגדיל באופן משמעותי את מספר התלמידים המסיימים את בית הספר עם תעודת בגרות איכותית של 5 יח"ל מתמטיקה ו – 5 יח"ל בשני מקצועות מדעים נוספים.

בתוכנית ילמדו תלמידים ותלמידות מצטיינים משכבות י'- י"ב, הלומדים בשנת הלימודים תשע"ד:
5 יח"ל מתמטיקה
5 יח"ל מקצוע מדעי 1
5 יח"ל מקצוע מדעי 2.

התלמידים בעתודה המדעית טכנולוגית ילמדו על פי המערכת השכבתית ובנוסף, על מנת לסייע להם להתמודד עם הדרישות הגבוהות והבלתי מתפשרות בתוכנית, יפעל מערך כתתי לימודי תומך של שעות תגבור ומחנך מלווה. כמו כן התלמידים ישתתפו בסיורים, ימי שיא ופרויקטים מיוחדים.