Wiz Academy Network

רוצים לפתח משחקי מחשב עם בינה מלאכותית? להיות האקרים? להיות סטארטאפיסטים מצליחים?
מוזמנים לקחת חלק במרכז סייבר וסטארטאפים בהדרכתם של יהודה אור, מנכ"ל עמותת קודגורו )בוגרי הכפר הירוק( ויובל ארטשטיין, פיזיקאי ואלגוריתמיקאי ,GSA (GreenStart Academy- ו WAN 8200 ( ומנכ"ל בכיר, בעל ניסיון עשיר בפיתוח והובלת צוותי תוכנה בהייטק.
לאורך השנים בני נוער רבים בהובלתו של יהודה אור זכו בשלל מדליות ומקומות ראשונים באליפויות סייבר, רובוטיקה וסטארטאפים, בארץ ובעולם, זכו לחשיפה תקשורתית, שובצו בהייטק וביחידות טכנולוגיות משמעותיות והקימו סטארטאפים מצליחים.

התוכניות המוצעות:

מרכז סייבר: פיתוח משחקי מחשב משולב סייבר
במסגרת התוכנית מושם דגש על התפתחות .)C C++ C# ASM PY( רברסינג, האקינג ושפות תכנות מגוונות
אוטודידקטית, חיבור לצוותי עבודה וקהילות חוקרות, השתתפות בתחרויות ואתגרים ארציים, חיבור להייטק
ולאופק של שירות טכנולוגי משמעותי ועשייה למען האחר.

בית ספר לסטארטאפים: שיטות סיעור מוחות לאיתור פטנטים ורעיונות חדשניים, הקמת צוותים אפקטיביים,
בניית מערכת יחסים עסקית/חברית, סקרי שוק, פרזנטציות, פיץ' מעלית, יצירת המחשות מוצר והדמיות
מייצגות )או פרוטוטייפ ראשוני(, מצגת משקיעים, פיץ' מול קרנות הון סיכון, השתתפות בתחרויות ארציות ואף
בין-לאומיות.

למי מיועד?

התוכנית רב גילית ותתקיים בשלוש קבוצות נפרדות: סייבר (ז'-ח') (ט'-י'), סטארטאפים (ט'-י"ב) אין צורך בידע קודם (לשנה זו, שנת הפתיחה).
*מספר המקומות בכל קורס מוגבל.

מתי מתקיים?

סייבר (ז'-ח') – בימי חמישי ב 15:30- | סייבר (ט-י') – בימי שני ב 15:30- | סטארטאפים (ט'-י"ב) – בימי שני ב 17:00-
כל קורס כולל 16 מפגשים של שעה וחצי.

אשת קשר

ד"ר אביב סגל, מנהלת אקסלרטור למצוינות טכנולוגית מדעית

מרכז WAN (ז'-י"ב)