תוכנית למנהיגות נוער שוחר הכרת הארץ ואהבת המולדת שמפעיל אגף של"ח וידיעת הארץ בבתי הספר העל-יסודיים.

המש"צים הם בראש ובראשונה קבוצת שייכות חברתית-ערכית. ההשתייכות לקבוצת המש"צים מעניקה למשתתף זהות אותנטית ומשמעות. תהליך ההכשרה של המש"צים מבוסס על הבנייה הדרגתית של התנסות בתכנון, ניהול והובלת פעילויות של“ח ומסתיימת בכיתה י“ב:

  • קבוצת המצטרפים בשנת הפעילות הראשונה מתחילים בהובלת חוליית פעילות במסגרת כיתתית, בהנחיית מורי של“ח. במהלך ההכשרה ילמדו החניכים על מנהיגות, תרבות חיי שדה, למידת מאפייניה של ארץ ישראל, והדרכה נכונה במסגרות הפעילות השונות בשל“ח. בשנת ההכשרה הראשונה מתקיימים שלושה אירועי שיא במסגרת מחוזית – בחופשות חנוכה ובפסח ובחופשת הקיץ. בחנוכה, יוצאים הפרחים למסע במדבר, בפסח הם בונים מחנה לפי נושא מוגדר, ובקיץ הם משתתפים בקורס הסמכה בן תשעה ימים שבמהלכו הם נבחנים בשלוש זירות החינוך להכרת הארץ שמפעיל צוות של"ח הבית ספרי בשדה: גיחה מחנאית, ממ"ש (מסע משמעותי) ויש"מ (יום שדה משימתי).
    בתום הקורס, הם מצטרפים לצוות השל"ח בבית ספרם.
  • לאחר תום שנת ההכשרה הראשונה יובילו כיתה בפעילות שדה כמו יש"מ (ימי שדה משימתיים), גיחה בת
    יומיים או שלושה ימי מסע משמעותי (טיול שנתי) ויכשירו את קבוצת המצטרפים החדשה.
  • בתום שנת ההכשרה השנייה יובילו פעילות שכבתית או יום פעילות של כל קהילת ביה"ס. במסגרת המחוזית יקחו חלק ביוזמות הקהילתיות של הנהגת המש"צים וישתתפו כמדריכים בקורס ההסמכה הבסיסי.
  • בתום שנת ההכשרה השלישית כבר יובילו מיזמים בביה"ס ובהנהגה המחוזית, ינהלו וינחו את צוות המש"צים בביה"ס, ויוכלו לנהל קורסי הכשרה במסגרת המחוז.

לצפייה בסרטון מטעם אגף של“ח (כאן)

למי מיועד?

תלמידים.ות משכבות ח‘-ט‘ שרוצים להצטרף לצוות של"ח, מתחייבים לתהליך הכשרה מתמשך על פני ארבע שנים ורואים בהתנדבות הגשמה משמעותית לשירות ותרומה לחברה ולמדינת ישראל.
התוכנית הינה צומחת ואנו מתחילים השנה בשנת הפעילות הראשונה שלה.

מתי מתקיים?

מפגשים אחת לשבוע בבית הספר לאחר שעות הלימודים ומפגשים מחוזיים או ארציים בחופשות ביה“ס.

איש קשר

עמית אונגר | מורה לשל“ח

מש"צים