תוכנית מצטיינים בתחום מדעי הרוח, המבוססת על פיתוח כישורי קריאה, כתיבה, שיחה וחשיבה מתקדמת, בשיתוף האוניברסיטה העברית, הספרייה הלאומית, משרד החינוך ועיריית תל-אביב-יפו.

התוכנית מבוססת על קריאה אינטנסיבית והכשרה משמעותית בכתיבה, כפי שמקובל בתוכניות  Great  Books בארצות הברית.
היא מוכרת על ידי משרד החינוך ל 5- יח"ל, ונמצאת בתהליך לקראת קרדיטציה אקדמית באוניברסיטה העברית.
הלמידה בתוכנית מבוססת על עיון בחברותות ברוח בית המדרש היהודי המסורתי ודיון משותף בהנחיית המורה. תכני הלימודים הן יצירות מופת מן התרבות המערבית, כולל התרבות הערבית, עם דגש משמעותי על התרבות היהודית כחלק אינטגרלי מתרבות המערב.

למי מיועד?

תלמידי.ות י', שיאותרו ויומלצו כמתאימים ע"י מנהלי בית הספר ויעברו תהליך מיון, הכולל סדנה וראיון אישי (תהליך המיון יחל אחרי החגים). התוכנית הינה תוכנית תלת שנתית, עד לסיום י"ב.

מתי מתקיים?

מפגשים שבועיים, סמינרים מרוכזים וסיורים לימודיים. המפגשים יתקיימו בתל אביב, מיקום מדויק יימסר לתלמידים שיתקבלו.
לפרטים נוספים לחצו (כאן).

אשת קשר

דפנה רייכמן, מנהלת חט"ע

רוח צעירה (י')