תלמידי.ות מנהיגות הנוער, היושבים כחברי מועצת התלמידים של תיכון חדש, מייצגים את תלמידי בית הספר מול הנהלת התיכון וכן במרחב העירוני והארצי.

התלמידים.ות שרוצים להתמודד ולהיבחר למועצה מציגים מצע באמצעותו הם משכנעים את תלמידי כיתתם לבחור בהם כדי לייצגם.
המועצה הנבחרת מקבלת ליווי והעצמה לאורך השנה, מובילה מהלכים בתוך בית-הספר, מהווה אוזן קשבת לתלמידים ושומרת על זכויותיהם.
תלמידי.ות המועצה מפתחים את יכולות המנהיגות שלהם ועובדים בשיתוף פעולה למען כלל ציבור התלמידים.ות בבית-הספר.

למי מיועד?

תלמידים.ות מכל השכבות המעוניינים להוביל ולהביא לשינוי, המעורבים חברתית ואכפתיים כלפי
הזולת. מתקיימות בחירות כיתתיות בתחילת כל שנה.

מתי מתקיים?

אחת לשבוע בשעת קצה ובמועדים נוספים ע"פ הצורך.

אשת קשר

גלי עמרן, רכזת חינוך חברתי ומלווה מועצת תלמידים

מנהיגות הנוער