עמוד הבית > חינוך חברתי > תכנית חברתית בית ספרית

תכנית החינוך החברתי הבית ספרית שנקבעה לשנת תשע"ה מתבססת על  ארבעה צירים מרכזיים:

 1. הציר הערכי

  הערך המרכזי שנבחר על ידי קהילת בית הספר לשנה זו הוא כבוד האדם.
  מתוך ערך מרכזי זה נגזרו שישה ערכים לכל שכבה.
  שכבה ז- הקשר הבין דורי.
  שכבה ח- חברות.
  שכבה ט- סובלנות.
  שכבה י- אחריות ומעורבות חברתית.
  שכבה יא- דמוקרטיה.
  שכבה יב- אחריות לאומית.

 2. הציר הייעוצי

  הפעילויות והתכנית החברתיים קשורים גם לציר הנושאים הייעוציים בבית הספר.
  הנושאים הייעוציים על פי שכבות הגיל הם:
  שכבה ז'- בגרות והתבגרות.
  שכבה ח'- חברות ושוויון בין המינים.
  שכבה ט'- התנהגויות בסיכון.
  שכבה י'- אחריות מינית.
  שכבה יא- מיניות אחראית.
  שכבה יב- הכנה לצה"ל.

 3. ציר ה"אוכלוסיות התל אביביות" 

  השנה נבחרו שש אוכלוסיות תל אביביות, שיהוו מוקד הן ללמידה והן למעורבות התלמידים.
  הרצון הוא שמתוך המפגש והלמידה אודות אוכלוסיות אלו, תתפתח זהותם של התלמידים. הזהות האישית, הקבוצתית, הישראלית, הלאומית, האזרחית וגם הזהות התל אביבית.
  האוכלוסיות שנבחרו לכל שכבה הן:
  שכבה ז- קשישים.
  שכבה ח'- בעלי מוגבלויות.
  שכבה ט'- ילדי עובדים זרים.
  שכבה י'- אתיופים.
  שכבה יא'- ערביי יפו.
  שכבה יב- דתיים.

 4. ציר לוח השנה

  הפעילויות החברתיות קשורות ללוח השנה העברי והישראלי.


עקרונות מנחים:

 1. יצירת שפה ערכית בית ספרית.
  בית הספר שם לו כמטרה לדבר בשפה משותפת סביב נושא הערכים הבית ספריים. הפעילויות הבית הספריות תהיינה קשורות לערכים אלו ותיבחרנה בהתאם לערכים אלו.
 2. קשר בין התכנית הפדגוגית לתכנית החברתית.
  התכנית הפדגוגית לא תהיה מנותקת מהתכנית החברתית- ערכית, ובמקומות שיכולים להיווצר חיבורים טבעיים בין תכניות הלימודים והתכנים הנלמדים לבין הפעילויות החברתיות יושם על כך דגש.
 3. פעילויות חברתיות יהיו משולבות בשיעורי חינוך, הן בשלב ההכנה והן בשלב העיבוד.
 4. התאמת הפעילות החברתית לערך השכבתי ולגיל התלמידים.

פעילויות כלל בית ספריות:

 1. טקסים
  במהלך השנה יתקיימו מספר טקסים בהם ישתתפו כלל תלמידי בית הספר: טקס פתיחת שנה, טקס יום הזכרון לרצח רה"מ יצחק רבין, טקס יום הזכרון לשואה, טקס יום הזכרון לחללי צה"ל, טקס סיום שנה.
 2. "שבוע ישראלי"
  בין התאריכים 29.11-4.12 יתקיים "שבוע ישראלי" כחלק ממהלך עירוני. בשבוע זו תוקדשנה הפעילויות החברתיות לנושא הזהות הישראלית, כאשר בכל שכבה יהיו פעילויות שונות.
 3. יום המעשים הטובים
  יום שיא אשר יוקדש לטובת הצגת פעילויות המעורבות החברתית שנעשות במסגרת בית ספר.
 4. מופעים
  • מופע של קובי אוז.
   לקראת קבלת התעודות, תלמידי בית הספר יזכו להשתתף במופע מוזיקלי של האמן קובי אוז. הופעה אחת תהיה לתלמידי חטיבת הביניים בנושא מסורת והקשר הבין דורי. הופעה שנייה תהיה לתלמידי התיכון בנושא פלורליזם וסובלנות בחברה.
  • מופע של להקת "הדור האחרון".
   מופע מוזיקאלי אינטראקטיבי שיתקיים בשבוע הישראלי. המופע עוסק בסולידריות חברתית וביחס לאחר.