עמוד הבית > חינוך חברתי > מנהיגות הנוער

מנהיגות הנוער

מנהיגות הנוער הינו הגוף המייצג של כל תלמידי בית הספר.

מנהיגות הנוער מורכבת מנציגים מכל כיתות בית הספר, אשר נבחרים אחת לשנה בבחירות דמוקרטיות. המנהיגות הינה גוף פורמלי בה התלמידים יכולים להשמיע את קולם, ולקחת חלק פעיל בעיצוב פני בית הספר.מתוך נציגי הכיתות ייבחרו בעלי תפקידים שונים אשר תפקידם להוביל את מנהיגות הנוער.
מטרת מנהיגות הנוער לטפח מנהיגות צעירה, ולקדם ומעורבות פעילה בבית ספר ובחברה באופן כללי. כמו כן, לייצג ולהשמיע את קולם של כלל תלמידי בית הספר.
המנהיגות מקדמת ערכים של אחריות, ייצוגיות, מעורבות וכבוד הדדי.
עם היבחרה בונים חברי המנהיגות תכונית פעולה שנתית בנושאים שאותם הם מעוניינים לקדם, בהתאם לתוכנית החברתית של בית הספר.התלמידים שנבחרו נפגשים במסגרת שכבתית וחטיבתית כדי לדון ברעיונות שלהם ובדרכים שונות לשפר את רווחת תלמידי בית הספר. במהלך הישיבות מועלים רעיונות, בעיות, דרכי התמודדות ופתרונות. תלמידי המנהיגות אחראים להפקת אירועים במהלך השנה, הם שותפים לבניית אורח החיים של בית הספר, והידוק המעורבות עם הקהילה.
מנהיגות הנוער הינה גוף התנדבותי. עם תחילת השנה יצאו תלמידי המנהיגות ליום גיבוש על מנת ליצור מועצה מלוכדת שתוכל לפעול למען בית הספר.