עמוד הבית > אודות תיכון חדש > לוח חופשות ומועדים

לוח חגים, מועדים וחופשות לשנת הלימודים תשע"ח

 

פתיחת שנת הלימודים: הלימודים יתחילו ביום שישי,  1 בספטמבר 2017, י' אלול תשע"ז

ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים רביעי, חמישי ושישי, כ"ט אלול עד ב' תשרי תשע"ח, 22-20 בספטמבר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ד' תשרי תשע"ח, 24 בספטמבר 2017

יום כיפור: ערב החג ויום החג, הימים שישי ושבת, ט'-י' בתשרי התשע"ח, 30-29 בספטמבר 2017 הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"א בתשרי התשע"ח, 1 באוקטובר תשע"ח.

חג הסוכות:  ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התשע"ח, 4 באוקטובר 2017,

עד יום שישי, כ"ג בתשרי התשע"ח, 13 אוקטובר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בתשרי התשע"ח, 15 באוקטובר 2017.

חנוכה: מיום חמישי, כ"ו בכסלו התשע"ח, 14 בדצמבר 2017, עד יום רביעי, ב' בטבת התשע"ח,

20 בדצמבר 2017. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ג' בטבת התשע"ח, 21 בדצמבר 2017.

ט"ו בשבט: יום רביעי, ט"ו בשבט התשע"ח, 31 בינואר 2018.

פורים: הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, ט"ו ו- ט"ו באדר תשע"ח, 28 בפברואר 2018, 2-1 במרס 2018, הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר תשע"ח, 4 במרס 2018.

פסח: מיום חמישי, ו' בניסן התשע"ח, 22 במרס 2018, עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ח, 7 באפריל 2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ח, 8 באפריל 2018.

יום העצמאות: יום חמישי, ד' אייר התשע"ח, 19 באפריל 2018. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשע"ח, 20 באפריל 2017.

ל"ג בעומר: יום חמישי, י"ח באייר התשע"ח, 3 במאי 2018. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשע"ח, 4 במאי 2018.

יום ירושלים: יום ראשון, כ"ח באייר התשע"ח, 13 במאי 2018.

חג השבועות: ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, ה'-ז' בסיוון התשע"ח, 19-20 במאי הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ח, 22 במאי 2018.

 

פגרת קיץ: ביום רביעי, ז' תמוז התשע"ח,20 ביוני 2018.