עמוד הבית > אודות תיכון חדש > לוח חופשות ומועדים

לוח חגים, מועדים וחופשות לשנת הלימודים תשע"ט

 

פתיחת שנת הלימודים: הלימודים יתחילו ביום ראשון, 2 בספטמבר 2018 , כ"ב אלול תשע"ח

ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, 11-9 כ"ט באלול עד ב' בתשרי
תשע"ט, 9 – 11 בספטמבר 2018 . הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' תשרי תשע"ט, 12 בספטמבר 2018

יום כיפור: ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט'-י' בתשרי התשע"ט, 18 – 19 בספטמבר 2018
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התשע"ט, 20 בספטמבר תשע"ט.

חג הסוכות: ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התשע"ט, 23 בספטמבר 2018 ,
עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ט, 2 אוקטובר 2018 . הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי
התשע"ט, 3 באוקטובר 2018 .

חנוכה: מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ט, 4 בדצמבר 2018 , עד יום שני, ב' בטבת התשע"ט,
10 בדצמבר 2018 . הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשע"ט, 11 בדצמבר 2018 .
ט"ו בשבט: יום שני, ט"ו בשבט התשע"ט, 21 בינואר 2019 .

פורים: הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד ו- ט"ו באדר ב' תשע"ט, 20 – 22 במרס 2019 , הלימודים
יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר ב' תשע"ט, 24 במרס 2019 .

פסח: מיום חמישי, ו' בניסן התשע"ט, 11 באפריל 2019 , עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ט,
27 באפריל 2019 . הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ט, 28 באפריל 2019 .

יום העצמאות: יום חמישי, ד' אייר התשע"ט, 9 במאי 2019 . הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר
התשע"ט, 10 במאי 2019 .

ל"ג בעומר: יום חמישי, י"ח באייר התשע"ט, 23 במאי 2019 . הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט
באייר התשע"ט, 42 במאי 2019 .

יום ירושלים: יום ראשון, כ"ח באייר התשע"ט, 2 ביוני 2019 .

חג השבועות: ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, ה'-ז' בסיוון התשע"ט,
8 – 10 ביוני 2019 , הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ט, 11 ביוני 2019 .

פגרת קיץ: ביום חמישי, י"ז תמוז התשע"ט, 20 ביוני 2019 .

ימי צום:
צום גדליה: יום רביעי, ג' בתשרי התשע"ט, 12 בספטמבר 2018 .
עשרה בטבת: יום שלישי, י' בטבת התשע"ט, 18 בדצמבר 2018
תענית אסתר: יום רביעי, י"ג באדר ב' התשע"ט, 20 במרס 2019 .
עשרה בתמוז: יום ראשון, י"ח בתמוז התשע"ט, 21 ביולי 2019 .
תשעה באב: יום ראשון, י' באב התשע"ט, 11 ביולי 2019 .

ימי זיכרון ממלכתיים
יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל: יום שלישי, ל' בתשרי התשע"ט, 9 באוקטובר 2018 .
יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל: יום ראשון, י"ב בחשוון התשע"ט, 21 בנובמבר 2018 .
יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל: יום רביעי, ו' בכסלו התשע"ט, 14 בנובמבר 2018
ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל: יום חמישי, יב' בטבת התשע"ט, 20 בדצמבר 2018 .
יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל: יום שני, י"א באדר התשע"ט, 18 במרס 2019 .
יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום חמישי, כ"ז בניסן התשע"ט, 2 במאי 2019 .
יום הזיכרון לחללי צה"ל (הוקדם): יום רביעי, ג' באייר התשע"ט, 18 במאי 2019 .
ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ל: יום רביעי, י' באייר התשע"ט, 15 במאי 2019 .