עמוד הבית > אודות תיכון חדש > לוח חופשות ומועדים

לוח חגים, מועדים וחופשות לשנת הלימודים תשפ"ב

 

ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שני, שלישי ורביעי, כ"ט באלול התשפ"א עד ב' בתשרי התשפ"ב, 6-8.9.2021.
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ג' בתשרי התשפ"ב, 9.9.2021.

יום כיפור: ערב החג ויום החג, הימים רביעי וחמישי, ט'-י' בתשרי התשפ"ב, 15–16.9.2021.
הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"א בתשרי התשפ"ב, 17.9.2021.

חג הסוכות: ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום שני, י"ד בתשרי התשפ"ב, 20.9.2021 יום רביעי, כ"ג בתשרי התשפ"ב, 29.9.2021.
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, כ"ד בתשרי התשפ"ב, 30.9.2021.

חג הסיגד*: יום חמישי, כ"ט בחשוון התשפ"ב, 4.11.2021.
חג הסיגד הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך.

חנוכה: מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשפ"ב, 30.11.2021 יום שני, ב' בטבת התשפ"ב, 6.12.2021.
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשפ"ב, 7.12.2021.

ט"ו בשבט: יום שני, ט"ו בשבט התשפ"ב, 17.1.2022.
יום ט"ו בשבט הוא יום לימודים.

פורים: הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד וט"ו באדר ב' התשפ"ב, 16-18.3.2021.
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר ב' התשפ"ב, 20.3.2022.
פורים קטן – ימים שלישי ורביעי, י"ד וט"ו באדר א' התשפ"ב, 15-16.2.2022. אלו ימי לימודים.

פסח: מיום חמישי, ו בניסן התשפ"ב, 7.4.2022 יום שבת, כ"ב בניסן התשפ"ב, 23.4.2022.
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשפ"ב, 24.4.2022.

יום העצמאות: יום חמישי, ד' באייר התשפ"ב, 5.5.2022.  הוקדם
הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשפ"ב, 6.5.2022.

ל"ג בעומר: יום חמישי, י"ח באייר התשפ"ב, 19.5.2022.
הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשפ"ב, 20.5.2022.

יום ירושלים: יום ראשון, כ"ח באייר התשפ"ב, 29.5.2022.
יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.

חג השבועות: החג ואסרו חג, הימים ראשון ושני, ו'-ז' בסיוון התשפ"ב, 5-6.6.2022.
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשפ"ב, 7.6.2022.

 

ימי זיכרון ממלכתיים
יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל: יום רביעי, ל' בתשרי התשפ"ב, 6.10.2021.
יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל: יום שני, י"ב בחשוון התשפ"ב, 18.10.2021.
יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל: יום רביעי, ו' בכסלו התשפ"ב, 10.11.2021.
ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל: יום חמישי, י"ב בטבת התשפ"ב, 16.12.2021
יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל: יום שני, י"א באדר ב' התשפ"ב, 14.3.2022.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום חמישי, כ"ז בניסן התשפ"ב, 28.4.2022.
יום הזיכרון לחללי צה"ל: יום רביעי, ג' באייר התשפ"ב, 4.5.2022. הוקדם.
הלימודים ביום זה יסתיימו בשעה 12:00 בצוהריים.
ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ל: יום רביעי, י' באייר התשפ"ב, 11.5.2022.