עמוד הבית > לזכר בוגרינו > רב-סרן משה (מוסה) עפרון בליימן