עמוד הבית > לזכר בוגרינו > טוראי שאול (ליקה) מרקוביץ