עמוד הבית > לזכר בוגרינו > רב סרן אריה (אקי) בן אור אורבך