עמוד הבית > לזכר בוגרינו > רב סמל בנימין (ביני) לנצ'נר