עמוד הבית > לזכר בוגרינו > סגן יהודה (יהודה'לה) פיקמן