עמוד הבית > לזכר בוגרינו > סגן משנה משה (משה'לה) פרגמנט