עמוד הבית > לזכר בוגרינו > סמל ראשון עופר (חיים) בל