עמוד הבית > פעילויות חברתיות > לוח פעילויות ספטמבר 2014

פעילויות ספטמבר 2014

01/09/14
יום שני

04/09/14
יום חמישי

05/09/14
יום שישי

08/09/14
יום שני

09/09/14
יום שלישי

10/09/14
יום רביעי

11/09/14
יום חמישי

17/09/14
יום רביעי

18/09/14
יום חמישי

19/09/14
יום שישי

21/09/14
יום ראשון

22/09/14
יום שני

24-26/09
יום רביעי-שישי

28/09/14
יום ראשון

29/09/14
יום שני

30/09/14
יום שלישי

31/09/14
יום רבעיע