"The EARTH without ART is just EH" (אלמוני)

 

האמנות נועדה לרגש.

אפשר לרגש בדרכים שונות : בטכניקה, בנושא, בצבעוניות, בגודל ועוד.
המשותף לכולן הוא הרצון לגעת, להביע בצורה חזותית את מה שלא תמיד ניתן יהיה להעביר במילים; להעביר במבט.

אחד תכנים רבים ומורכבים או פשוטים או חדים, תכנים שונים ומגוונים כמגוון היצירות כולן.

לכל אחד מאתנו יש שפה ייחודית משלו כדי להביע את עצמו, את דעתו, את רגשותיו ולבטא את עולמו הפנימי ואת נגיעתו לעולם שבחוץ. מקצוע האמנות מציע מקום מיוחד לביטוי אישי תוך שכלול הכלים המשמשים לכך.

שיעורי האמנות מורכבים משיעורים עיוניים ומשיעורים מעשיים.
בשיעורים העיוניים לומדים מושגים וצופים ביצירות תוך שימוש במושגים אלה. את הידע והשפה הנרכשים מיישמים ביצירות תוך עיסוק בתכנים מתוך המציאות היומיומית שבה אנו חיים עם התייחסות למעגלי המציאות השונים: המציאות הפרטית, המשפחתית, הסביבתית ולעתים אף תוך התייחסות לאירועים נקודתיים הדורשים התייחסות מיוחדת.

במהלך השיעורים לומדים לעבוד בטכניקות שונות, בחומרים שונים, כמו כן לומדים את שפת האמנות, מתבוננים ביצירות אמנות תוך שימוש בשפה זו, לומדים להיות צרכני אמנות כמו גם יוצרים ושותפים לעולם האמנות.

לאתר מגמת אמנות >>

 

earth_art_eh