"תפקידו של התנ"ך כ"מורה-הדרך הראשי בחינוכנו היהודי והאנושי, בעיצוב רצוננו המוסרי והחברתי, ביחסנו לאדם ולאנושות ..אינני יודע בספרותינו או בספרות עם אחר אוצר תרבותי וחינוכי שישווה לתנ"ך"
דוד בן-גוריון ,בתוך: הזקן והעם – מבחר אגרות אישיות של דוד בן-גוריון, עמ' 75 .

התנ"ך הוא אחד הספרים מעוררי השראה לעם היהודי בפרט, ולעמים ודתות בעולם בכלל. יצירת מופת ספרותית וערכית. המאגדת בתוכה את פניני התרבות היהודית, יסוד העם היהודי, מורשתנו הדתית, קורות התהוותנו לעם, אהבה וזיקה לארץ ורלוונטיות לימינו.

ביחידות המורחבות מוצעים שלושה נושאים:

הולך נגד הרוח – יציאה נגד הזרם, הסמכות והנורמות החברתיות.
שייכות וזרות – החיפוש אחר זהות.
מנהיגות במבחן.

בנושא ההרחבה הולך נגד הרוח – נכיר לדוגמה גיבורים מהתנ"ך המתמודדים עם סוגיית ההליכה נגד הרוח בדרכים שונות. ביחידה זו יילמדו סיפורים שבהם דמויות, שבוחרות לצאת נגד הרוח.
כל דמות והמניע שלה, כל דמות בדרכה שלה, עם הרווחים שבהם היא זוכה והמחירים שהיא משלמת.

בנושא הרחבה שייכות וזהות – נכיר את מורכבות השיח הזהותי היוצא מבין שורות סיפורים. נחשף למתח בין האינדיבידואלי ובין הגלובלי, בין האיחוד ובין הייחוד, בין הנאמנות לקול האישי ובין ההליכה לקראת, הפְּשרה, הוויתור, ההכלה והרחבת השורות. מתוך השיח הזה יתבררו שאלות העוסקות בזהות האישית והחברתית, ובזהות של החברה שלנו לגווניה. סוגיות הרלוונטיות לאדם בפרט ולחברה הישראלית לשבטיה בכלל.

בנושא ההרחבה מנהיגות במבחן – נכיר דפוסי מנהיגים ומנהיגות שונים. נתחיל בהיכרות עם דמות המנהיג האידיאלי בעיני ישעיהו (פרק י״א). לאור אידיאל זה, נכיר מנהיגים שונים, ודפוסי התמודדות עם משברים ואתגרים שהמנהיגות מציבה.
כל אדם נתקל בחייו במצבים שונים, שבהם עליו להכריע אם להתאים את עצמו לדעת הרוב, לחברה ולסמכות או לעמוד על צרכיו, על ערכיו ועל עמדותיו ולצאת נגד.
נושאי ההרחבה המוצעים מסוגלים לעורר השראה, חשיבה ביקורתית וריבוי דעות גם היום. אלה נושאים החותרים לרלוונטיות לעולמנו הקיומי, הרוחני והתרבותי, ויש בהם כדי לעודד חשיבה אמפתית וביקורתית הן על התנ"ך, הן על החברה הסובבת אותנו.
לימוד היבטים אלה, יכול לחולל שיח משמעותי בין עולם התנ"ך ובין עולם הידע האישי שלכם, ולסייע לכם להכיר היסוד והתשתית של חיינו הרוחניים והמוסריים, מוזמנים להעמיק ולהרחיב איתנו בספר התנ"ך.

מבנה הלימודים

לומדים תנ”ך ברמת 2 יחידות לימוד בתיכון.
כדי להרחיב תנ”ך, יש להשלים ל 5 יח״ל.
יש להיבחן: בנושא “הולך נגד הרוח” ומשקלו 30% מהציון הסופי.
ובשני נושאים: שייכות וזכות ומנהיגות במבחן. משקלן 70% מהציון הסופי.

על הציון הסופי של כל 5 יח"ל יהיה בונוס של 25 נק' בעת ההרשמה לאוניברסיטה