״המחול הוא אמנות הגוף הנע במרחב ובזמן.
ביצועו מזמן לרוקדים חיבור בין גוף לנפש ובין חשיבה לרגש…״

עבודת הגמר ״באמנות המחול״ היא עבודה מחקרית המתמקדת בנושא מתחום המחול והיא שוות ערך ל- 5 יח״ל.
ניתן להגיש עבודה באחד מבין שני המודלים – עבודה המשלבת בין רכיב יצירתי לרכיב עיוני ועבודה המשלבת בין רכיב ביצועי לרכיב עיוני.
ההצעה לעבודת הגמר והעבודה יוכנו באופן עצמאי בידי התלמיד בהנחיית מומחה למחול בעל השכלה מקצועית ואקדמית במחול ובליווי המורה – המלווה הבית-ספרי.

תנאים מוקדמים להגשת עבודת גמר משולבת:

מיועד לתלמידים מכיתה י׳ ומעלה.
תלמידים הבוחרים להגיש עבודת גמר בתחום המחול, נדרשים להיות בעלי השכלה מחולית משמעותית קודמת במסגרת כמו – מגמת מחול, בתי-ספר למחול, להקות ועוד.
על התלמידים לבסס באופן עצמאי את הידע התאורטי במחול ולהוכיח שליטה ומיומנות בהיבטים של ביצוע ויצירה.