עמוד הבית > אדם עולם > הקניית מיומנויות להתפתחות אישית – י"א- י"ב

מיומנויות שכבתיות – שכבות י"א – י"ב  

מיומנויות אלה הן חלק בלתי נפרד מההוראה בכיתות. עם זאת, אין עליהן הערכה נפרדת בתעודה לתלמידים, כי אם הערכה על המשימות השונות הניתנות בכיתה.

מיומנויות קוגנטיביות חטע

 

מיומנויות חברתיות רגשיות חטע