עמוד הבית > פרויקטים ומיזמים > משלחות בתיכון חדש

מפגש בלתי אמצעי של אנשים, קהילות, תרבויות ואתרים, המעמיק את ההתמודדות והשיח בסוגיות הליבה בהן אנו עוסקים, ומאפשר מבט אישי, חווייתי וביקורתי לתוכן.