עמוד הבית > מנהלי תיכון חדש > חיה שהם, 2000 – 2013