תוכנית מצוינות הנלמדת בחטיבת הביניים, המציעה לתלמידים הזדמנות ייחודית והיסטורית לשלוח ניסוי לתחנת החלל הבין-לאומית.

התוכנית עושה שימוש בעולם המרתק של החלל כדי לעורר בתלמידות.ים השראה ומוטיבציה לחלום הכי רחוק שניתן, תוך מיצוי הפוטנציאל האישי והחברתי שלהם.
התוכנית הינה בשיתוף ובעידוד משרד החינוך, הפיקוח על הוראת המדעים וסוכנות החלל הישראלית שבמשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.
תהליך הלמידה והחקר מתבצעים בתהליך של למידה מבוססת פרויקט, לקראת שיגור ניסוי לבדיקת השפעות תנאי החלל על תופעות טבע המוכרות לנו על פני כדור הארץ.
התלמידים.ות מבצעים מספר משימות מסגרת, הקרויות על שם חברי צוות מעבורת קולומביה, שמטרתן לצייד אותם בארגז כלים עשיר לטובת ביצוע משימת השיא – תחרות בה ייבחר ניסוי שיישלח לתחנת החלל הבין-לאומית.
התלמידות.ים מלווים על ידי מנטורים מטעם קרן רמון אשר מובילים, לצד המורה, את עבודת התלמידים.
תלמידי.ות תיכון חדש זכו פעמיים בתחרות זו וזכו לשלוח שני ניסויים עם איתן סטיבה, האסטרונאוט . הישראלי השני שהגיע לתחנת החלל, בינואר 2022 לאחר שובם של הניסויים מתחנת החלל, הם עברו לניתוח תוצאות ומסקנות ויתכן שיופיעו בכתבי עת מדעיים.

למי מיועד?

לתלמידי.ות ח'-ט' מצטיינים וסקרנים המשתתפות.ים בעתודה מדעית טכנולוגית, והמרחיבים דעת בתחומי המדעים.

מתי מתקיים?

שעתיים תוספתיות במהלך השבוע בהתאם למערכת השעות השכבתית.

אשת קשר

ד"ר מרים זיגמן, רכזת מדעים ועתודה מדעית חט"ב

תוכנית רמון ספייסלאב