כשקוראים מאמרים בעיתון, צופים בטלוויזיה או מאזינים לרדיו מתעוררות שאלות כגון: מהם אוזון, אפקט החממה, חיידק, DNA , התקף לב, אלון מצוי, סרטן, קורונה, תורשה?

מושגים אלו ועוד רבים אחרים נלמדים במסגרת שיעורי הביולוגיה כמקצוע בחירה ברמה של 5 יח"ל.

לימוד הביולוגיה מקנה ללומד ידע על עצמו ועל העולם הסובב אותו. הלימודים מאפשרים לראות את החוקיות, ההרמוניה והיופי של עולם החי והצומח הסובב אותנו.

הביולוגיה נותנת בידי הלומד כלים להסתכל על העולם ולהבין את התופעות שמסביבו.
העיסוק המדעי הביולוגי כרוך בשימוש בדרך חקר, בחשיבה ביקורתית, דרכי דיווח, שימוש במכשירים ובכלים, שיטות מדידה וכתיבת עבודה מדעית.
מדע הביולוגיה משמש גם כבסיס למגוון מדעים נוספים כמו: רפואה, ביוטכנולוגיה, הנדסה גנטית, מדעי המוח, חקלאות, תזונה ואפילו ספורט.

מתכונת הלימודים

כיתה י' – נלמדים הנושאים: מבוא לביולוגיה + מערכות בגוף האדם ורעיונות ביולוגים.
כיתה י״א – נלמדים הנושאים: אקולוגיה והתא והתהליכים המתקיימים בו.
כיתה י״ב – נלמדים הנושאים: מיקרואורגניזמים וגוף האדם מיקרוביולוגיה.
הלימודים מלווים במעבדות חקר, סרטים, מצגות ועבודה ממוחשבת בתוכנת אקסל.

בחינת הבגרות החיצונית מתקיימת בסוף כיתה י״ב והיא כוללת:
1 . בחינה עיונית בנושאי ליבה: התא, מערכות בגוף האדם ואקולוגיה, נושא מורחב, מיקרואורגניזם וניתוח מאמר מדעי.
2 . בחינת מעבדה.

כמו כן בסוף י״א תוגש עבודת ביוחקר המהווה 30% מציון הבגרות (הערכה בית ספרית).