כללי

כשקוראים מאמרים בעיתון, צופים בטלוויזיה או מאזינים לרדיו מתעוררות שאלות כגון: מהי אבולה? מהו ההבדל בין אוזון לאפקט החממה? מהו חיידק, תא, DNA, התקף לב, אלון מצוי, סרטן, אנתרקס, תורשה?
מושגים אלו ועוד רבים אחרים נלמדים במסגרת שיעורי הביולוגיה כמקצוע בחירה ברמה של 5 יח"ל.
לימוד הביולוגיה מקנה ללומד ידע על עצמו ועל העולם הסובב אותו. הלימודים מאפשרים לראות את החוקיות, ההרמוניה והיופי של עולם החי והצומח הסובב אותנו.
הביולוגיה נותנת בידי הלומד כלים להסתכל על העולם ולהבין את התופעות שמסביבו.
העיסוק המדעי הביולוגי, כרוך בשימוש בדרך חקר, בחשיבה ביקורתית, דרכי דיווח, שימוש במכשירים ובכלים, שיטות מדידה וכתיבת עבודה מדעית.
מדע הביולוגיה משמש גם כבסיס למגוון מדעים נוספים כמו: רפואה, ביוטכנולוגיה, הנדסה גנטית, מדעי המוח, חקלאות, תזונה ואפילו ספורט.

מתכונת הלימודים

כיתה י' – נלמדים הנושאים: מבוא לגוף האדם ומערכות בגוף האדם ורעיונות ותהליכים ביולוגים.
כיתה יא' – נלמדים הנושאים: אקולוגיה והתא והתהליכים המתקיימים בו.
כיתה יב' – נלמדים הנושאים: תורשה ורבייה באדם ובבעלי חיים אחרים וגם בצמחים.
הלימודים מלווים במעבדות חקר, עבודת חקר (אותה מבצעים התלמידים בעצמם בהנחיית המורה) הסרטים, מצגות ועבודה ממוחשבת בתוכנת אקסל.

בחינת הבגרות מתקיימת בחלקה בכיתה יא' ובחלקה בכיתה יב' והיא כוללת:

  1. בחינה עיונית בנושאי הליבה, בהיקף של 2 יח"ל – הבחינה בסוף כיתה יא'.
  2. בחינה עיונית בנושאים נבחרים: גנטיקה ורבייה, בהיקף של 1 יח"ל – הבחינה
    בכיתה יב'.
  3. בחינת מעבדה בהיקף של 1 יח"ל . הבחינה בכיתה יב'.
  4. עבודה ובחינה בעל פה על עבודת הביו-חקר בהיקף של 1 יח"ל. הבחינה בכיתה יב'.