כללי

לימודי השפה הצרפתית מקנים ללומד כלי חשוב, בנוסף לאנגלית, ליצירת דו-שיח עם עמי אירופה ולהכרת
העולם התרבותי הצרפתי-אירופאי. בבית ספרנו, הצרפתית זוכה לעניין רב כשפת תרבות וקומוניקציה.
יחד עם הוראת השפה, אנו מנסים להקנות מושג רחב ככל האפשר על תרבות צרפת, מחוזותיה ומנהגי
תושביה. לשם כך אנו מרבים להשתמש בקלטות, עיתונים ויוזמים ימי עיון. ידיעת שפה זרה נוספת יכולה
להיות מפתח להצלחה חברתית ומקצועית.

מתכונת הלימודים

המבנה החדש של הבגרות בצרפתית מחייב בחינת בגרות רק בכיתה יב'. שיקלול הציון הסופי ביב' הוא ממוצע של הציונים בכיתות י'-יב'

חומר הלימוד

כיתה י' – לימוד השפה תוך דגש על התרבות הצרפתית: השירה, הספרות, האמנות, האתרים החשובים של פריס, האירועים הספורטיביים הבולטים וכו'.

כיתה יא' – בכיתה זו, התלמידים מעמיקים את ידיעותיהם בשפה ובתרבות. הדבר מאפשר קריאת טקסטים לא מוכרים, ניהול שיחה, הבעה בכתב ובע"פ. במהלך השנה, יוקרנו סרטים ויושמעו שירים בצרפתית.

כיתה יב' – בשלב זה, התלמידים מעמיקים את ידיעותיהם בשפה ובתרבות. נלמדות יצירות ספרותיות (נובלה, מחזה, שיר) ומוסבר הרקע התרבותי לצמיחתן. בסוף השנה, יציגו התלמידים מיזם המבוסס על תכנית הלימודים בספרות צרפתית וישתתפו ביום עיון על ספרות זו באוניברסיטת ת"א.
בתום השנה התלמידים ניגשים לבחינה ברמה של 5 יח"ל. הבחינה כוללת טקסט לא מוכר ושאלות הבנה. בנוסף תתקיים בחינה בע"פ בה יציגו התלמידים את המיזם שהכינו במהלך השנה בהדרכת המורה.
מובטחת הצלחה מרבית לתלמיד המתמיד.

דרישת קדם והתאמה

כל תלמיד החדור מוטיבציה לשלוט בשפה שרה ולהיפתח לתרבות האירופאית דרך מופעים, שיחות, סרטים, טקסטים ספרותיים, יוכל להשיג מטרה זו בהצלחה.