עמוד הבית > מיומנויות המאה ה21 > מיומנויות חברתיות ערכיות

תכנית החינוך החברתי הבית ספרית מתבססת על  ארבעה צירים מרכזיים:

1. הציר הערכי

הערך המרכזי שנבחר על ידי קהילת בית הספר הוא כבוד האדם.
מתוך ערך מרכזי זה נגזר ערך לכל שכבה.
שכבה ז' – שייכות
שכבה ח' – חברות
שכבה ט' – סובלנות
שכבה י'  – אחריות
שכבה י"א – דמוקרטיה
שכבה י"ב – מעורבות אזרחית

2. הציר הייעוצי

הפעילויות והתכנית החברתיים קשורים גם לציר הנושאים הייעוציים בבית הספר.
הנושאים הייעוציים על פי שכבות הגיל הם:
שכבת ז' – בגרות והתבגרות
שכבת ח' – חברות ושוויון בין המינים
שכבת ט' – התנהגויות בסיכון
שכבת י' – אחריות מינית
שכבת י"א – מיניות אחראית
שכבת י"ב – הכנה לצה"ל

3. ציר מגזרים וקבוצות בחברה הישראלית 

בחרנו שש קבוצות שיהוו מוקד הן ללמידה והן למעורבות התלמידים.
מתוך תקווה שהמפגש והלמידה על אודות קבוצות אלו תסייע בהתפתחות זהותם האישית והקבוצתית של התלמידים מצד אחד, ומן הצד השני תגדל הסקרנות החברתית שלהם והסבלנות כלפי קבוצות שונות המרכיבות את הפסיפס הישראלי.
האוכלוסיות שנבחרו לכל שכבה הן:
שכבת ז' – הגיל השלישי
שכבת ח' – צרכים מיוחדים
שכבת ט' – קהילת הלהט"ב
שכבת י' – עולים ומהגרים
שכבת י"א – החברה הערבית
שכבת י"ב – החברה הדתית

4. ציר המיומנויות:

לקריאה על המיומנויות החברתיות רגשיות לחצו כאן >>

לקריאה על המיומנויות הקוגנטיביות לחצו כאן >>

לכל הפעילויות החברתיות לחצו כאן >>

 

בנוסף, כחלק מעבודתנו על הצירים השונים חברנו לתוכנית "תו תקוה" שנולדה בבית הנשיא (בעקבות נאום השבטים של הנשיא רובי רבלין) ופועלת בשיתוף עם מרכז אקורד שבאוניברסיטה העברית. במסגרת "תו תקוה" בנינו תוכנית בית ספרית, בהתאם לצרכים ולמאפיינים של תלמידנו. במהלכה אנו עוסקים בשלושה נושאים מרכזיים המחברים בין הציר הערכי לציר האוכלוסיות על פי שכבות גיל:

שכבות ז', י' – זהות אישית
שכבת ח', י"א – סקרנות חברתית
שכבת ט', י"ב – אקטיביזם

 

 

 

עקרונות מנחים:

1.יצירת שפה ערכית בית ספרית
בית הספר שם לו למטרה לעודד את השיח הערכי, הסובלני, המכבד כל אדם באשר הוא אדם. הפעילויות הבית הספריות תהיינה קשורות לערכים אלו ותיבחנה לאורם.

 

2.קשר בין התוכנית הפדגוגית לתוכנית החברתית
התוכנית הפדגוגית תהיה קשורה בקשר הדוק לתכנית החברתית-ערכית, תוך שימת דגש על למידה לצד חוויה, על חיבורים מפרים ומעצימים הן את הלמידה והן את הפן החברתי והערכי.

 

3.פעילויות חברתיות (כגון סרט, הצגה, ביקור במוזיאון ועוד) יהיו משולבות בשיעורי חינוך, הן בשלב ההכנה לקראת הפעילות והן בשלב העיבוד בעקבות הפעילות.

 

4.התאמת הפעילות החברתית לערך השכבתי ולגיל התלמידים.